Menü Kapat

Kongrenin Çevrimiçi Olarak Düzenlenmesi

Değerli meslektaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız,

Ülkemizde yakın zamanda yapılacak toplantılarla ilgili tavsiye kararları, Üniversitemiz salonlarının kullanımı ile ilgili son dönemde gündeme gelen sınırlamalar ve son olarak üniversitelerin tatil edilmesi kararı 4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi Düzenleme Komitesi tarafından değerlendirilmiş, 16-18 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Kongrenin, alanımızdaki birçok uluslararası etkinlik gibi, çevrimiçi olarak yapılmasına karar verilmiştir. Böylece, önümüzdeki günlerde duyurulacak platform aracılığı ile bildiri sahipleri bildirilerini çevrimiçi olarak sunabilecek, kongreye katılım sağlamak isteyen tüm öğrenci ve meslektaşlarımız da Kongrenin gerçekleştirileceği platformda dinleyici olarak yer alabileceklerdir.

Çevrimiçi etkinlikler ile ilgili tüm detaylar Kongre web sayfası ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla duyurulacaktır.

Kongrenin çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olması nedeniyle, hakem görüşleri doğrultusunda düzenlenmiş son sürümlerini 15 Mart 2020 tarihine kadar göndermesi beklenen bildiri ve poster sahiplerinin söz konusu tarihe riayet etmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü