Menü Kapat

Kongre Açış Konuşmacımız Murat Küçükgirgin

Çevrimiçi olarak düzenlenecek 4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresinin Açış Konuşması Açık İnovasyon Derneği Başkanı Murat Küçükgirgin tarafından yapılacaktır. Küçükgirgin’in konuşmasının başlığı “Yaşamak ve Yaşatmak İçin Açık İnovasyon” olarak belirlenmiştir.

Sözlü Sunum İçin Kabul Edilen Bildiriler ve Posterler

Çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz 4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresine sözlü sunum için kabul edilen bildiri başlıkları ve bildiri sahipleri aşağıda listelenmektedir:

 • Gülden Çavdar Türkiye’de Açık Veri, Araştırma Verisi, Araştırma Verisinin Yönetimi İle Hukuki ve Etik Engeller Üzerine Bir Değerlendirme
 • Hüsna Gizem Karaağaç Bilginin Dönüşümüne Hazır Mıyız?
 • Hamza Birlik, Gül Güvendik, Raife İbekci, Doğuş Özcanlı Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel İletişimde İntihal İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin Tespiti
 • İdris Semih Kaya Türkiye, Kanada ve Endonezya’nın OpenDOAR Üzerinden Karşılaştırılması
 • Ayşegül Camci, Eylem Kankılıç Üniversite Kütüphanelerinin Sosyal Medya Üzerinden Bilimsel İletişime Katkısı: Instagram Örneği
 • Meltem Özkan Eksiğiz: Onlar Bizsiz, Biz Onlarsız
 • Burak Coşkun Sosyal Ağların Bilimsel İletişime Etkisi
 • Enes Sivri Bir Açık Erişim Denemesi: Bilgi Bilimi Açık Öğrenme Sistemi
 • İrem Sıla Akıllılar Elektronik Yayıncılık ve Açık Dergi Sistemi
 • Kübra Ardıç Küresel Bilgi Toplumunda Açık Erişim ve Kurumsal Açık Arşivlerin Yeri
 • Hatice Nur Yavuz Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim Politikalarının ROARMAP’te Yer Alan Politika Oluşturma Soruları Göz Önünde Bulundurularak İncelenmesi
 • Kardelen Aktaş Geri Çekilen Makaleler ve Sosyal Medyadaki Etkisi
 • Fulya Tümkaya Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinin Sosyal Medya Kullanımı
 • Tuğba Güngör Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında Yapılan Tezlerde Açık Erişimli Kaynak Kullanımı
 • Selisnur Yüksel Disiplinlerarası Bir Çalışma Alanı Olarak Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Elif Öztop Yeni Medyanın Öğrenme Ortamı: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler
 • Göksucan Erkoç, Kübra Kıratik, Nimet Başarı, Tuğba Güngör Tescilli Coğrafi Ürünler Bilgi Sistemi Projesi
 • Miras Kızılkaya, Abdurrahim Aladağ Bilimsel İletişime Tehdit: İntihal
 • Sînem Âzâde Popüler Dergilere Erişim için Bir Proje Önerisi
 • Elif Cansu Boz, Esen Yiğit Bilimsel İletişim Sürecinde Akademisyenler ve Kütüphanecilerin Yeri
 • Yağmur Torun Yağmacı Olan Dergiler mi, Araştırmacılar mı?
 • Ferhan Koraş, Aleyna Şen, Fatma Ekin Gül, Cemile Çankaya, Ziynet Doğan, Rüveyda Karaağaç, Emine Er, Melike Güner, Gizem Cobuloğlu, Beyza Gümüş, Serra Demiröz Halk Kütüphanelerinde Yarıyıl Tatilinde Yapılan Etkinliklerin Kütüphaneye Etkileri: Ankara İlçe Halk Kütüphaneleri
 • Edanur Yeşilayer Bilgi Merkezlerinde Pazarlama Stratejisi Olarak Maker Hareketi
 • Özgür Polat Kütüphane Hizmetlerinde Bilgi Profesyonellerinden Beklenen Kişisel Yetkinlikler

Çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz Kongreye sözlü sunum için kabul edilen poster sahipleri ve poster başlıkları aşağıda listelenmektedir:

 • Gülten Sala Lay, Emmanuel Adewusi Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Bilgi Hizmetlerini Kullanımındaki Değişim
 • Şükran Yıldız Çocuk Kütüphaneleri için Bir Etkinlik Önerisi: Seç – Oku
 • Ayşe Nur Atmaca, Betül Boysan, Dilara Ersoy, Elif Uçar, Rana Kayan Bilimsel İletişim ve 5C
 • Nalan Demir, Mihriban Altunkaynak, Ayşe Ebrar Anış Oyuncak Kütüphaneleri ve Lekotek Modeli Üzerine Bir Değerlendirme
 • İlkay Şavur, Fatma Koş Açık Bilginin Kullanımındaki Akademik Usulsüzlükler
 • Büşra Nur Bala Elektronik Yayıncılık: Mekânsız Kütüphaneler

Not: Listeler bildiri/poster gönderme sırasına göre dizilmiştir.

Kongrenin Çevrimiçi Olarak Düzenlenmesi

Değerli meslektaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız,

Ülkemizde yakın zamanda yapılacak toplantılarla ilgili tavsiye kararları, Üniversitemiz salonlarının kullanımı ile ilgili son dönemde gündeme gelen sınırlamalar ve son olarak üniversitelerin tatil edilmesi kararı 4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi Düzenleme Komitesi tarafından değerlendirilmiş, 16-18 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Kongrenin, alanımızdaki birçok uluslararası etkinlik gibi, çevrimiçi olarak yapılmasına karar verilmiştir. Böylece, önümüzdeki günlerde duyurulacak platform aracılığı ile bildiri sahipleri bildirilerini çevrimiçi olarak sunabilecek, kongreye katılım sağlamak isteyen tüm öğrenci ve meslektaşlarımız da Kongrenin gerçekleştirileceği platformda dinleyici olarak yer alabileceklerdir.

Çevrimiçi etkinlikler ile ilgili tüm detaylar Kongre web sayfası ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla duyurulacaktır.

Kongrenin çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olması nedeniyle, hakem görüşleri doğrultusunda düzenlenmiş son sürümlerini 15 Mart 2020 tarihine kadar göndermesi beklenen bildiri ve poster sahiplerinin söz konusu tarihe riayet etmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Kabul Edilen Bildiri ve Posterler

2 Mart 2020 itibariyle, Kongre Yönetim Sistemine yüklenen bildiriler ile Kongrede sunulmak üzere gönderilen posterlerin sahiplerine kabul ve red yazıları e-posta aracılığıyla ulaştırılmıştır. Yazarlardan 15 Mart 2020 tarihine kadar hakem görüşleri doğrultusunda düzenlenmiş son sürümlerini göndermeleri beklenmektedir. Bildiri/poster sahiplerinin genişletilmiş özetler için 4 sayfayı, posterler için ise 2 sayfayı aşmamaları gerekmektedir.

Bildiriler ve posterler ile ilgili yapılacak son değerlendirmenin ardından Kongre Programı web sitesi aracılığıyla yayınlanacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Son Duyuru

Daha önce duyurulduğu üzere Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu işbirliğiyle düzenlenecek olan 4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi 16-18 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Hazırlıklarına devam edilen 4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan üniversitelerin öğrencilerini, öğretim elemanlarını, uygulamacıları, ilgili meslek örgütlerini, bu alana ilgi gösteren tüm paydaşları bir araya getirerek ortak bir tartışma platformu oluşturmayı ve öğrencilerin bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Ana teması “Açık Bilim ve Bilimsel İletişim” olan 4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi’ne Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ve alanımızdaki son gelişmeleri aktaran bildirilerin gönderilmesi olanaklıdır. Formata uygun şekilde gönderilen bildiriler Bilim Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Kongreye katılım ücretlidir ve katılım ücreti öğrenciler için 30 TL, diğer katılımcılar için 100 TL olarak belirlenmiştir.

Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi’ne sağlayacağınız katkılar için teşekkür eder, verimli bir kongre olmasını temenni ederiz.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü