Menü Kapat

Poster Gönder

4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresine bildiri dışında poster göndermek de olanaklıdır. Kongre için önerilecek posterler için şunlara dikkat edilmelidir:

  • Posterlerin görsel yönü ağır basan çalışmaları rapor etmesi beklenmektedir.
  • Posterlerin metin sürümleri MS Word ile şablona göre hazırlanmalı ve 19 Şubat 2020 tarihine kadar hem bby2020kongre@bilgiyonetimi.net hem de turgaybas@hacettepe.edu.tr adreslerine e-posta yoluyla gönderilmelidir. 
  • Gönderilen tüm poster metinleri en az iki hakem tarafından körleme yöntemiyle (double-blind) değerlendirilecektir. 
  • Kongreye gönderilen poster arasından jüri en iyi posteri seçecek ve Kongre sırasında söz konusu poster ödüllendirilecektir.
  • Kabul edilen posterlerin metin sürümleri Kongre kitabında siyah-beyaz basılacağından, poster metinlerinde yer alacak şekil ve grafiklerde renk kullanılmamalıdır.
  • Değerlendirme sonucunda kabul edilen posterler 2 Mart 2020 tarihine kadar çalışmaların yazarlarına bildirilecektir. 
  • Kabul edilen posterler için yazar(lar)ın, Kongre süresince sergilenmek üzere çalışmalarının poster sürümlerini hazırlamaları ve Kongreye kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.
  • Kabul edilen posterler 70 cm eninde ve 100 cm boyunda tasarlanmalıdır.