Menü Kapat

İkinci Duyuru

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu işbirliğiyle düzenlenecek olan 4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi 16-18 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Hazırlıklarına devam edilen 4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan üniversitelerin öğrencilerini, öğretim elemanlarını, uygulamacıları, ilgili meslek örgütlerini, bu alana ilgi gösteren tüm paydaşları bir araya getirerek ortak bir tartışma platformu oluşturmayı ve öğrencilerin bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Ana teması “Açık Bilim ve Bilimsel İletişim” olan 4. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi’nin alt konuları aşağıda verilmektedir:
Açık bilim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapıları
Açık bilime geçişte gerekli unsurlar
Açık eğitim kaynakları
Açık erişim ve kurumsal arşivler
Açık inovasyon ve bilimsel iletişim
Açık veri ve araştırma verilerinin paylaşımı
Alternatif yayıncılık modelleri
Araştırma verilerinin yönetimi
Bilgi merkezlerinin bilimsel iletişim sürecindeki rolü
Bilimsel iletişim süreci
Bilimsel iletişim sürecindeki aktörler
Bilimsel iletişim ürünlerini ölçme ve değerlendirme
Bilimsel iletişimde etik sorunlar
Elektronik yayıncılık
Sosyal ağların bilimsel iletişime etkisi

Yukarıda sayılan konuların dışında da Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ve alanımızdaki son gelişmeleri aktaran bildirilerin Kongrede yer alması olanaklıdır.

Kongreye katılım ücretlidir ve katılım ücreti öğrenciler için 30 TL, diğer katılımcılar için 100 TL olarak belirlenmiştir. Bildiri gönderme kısmı aktiftir. Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi’ne sağlayacağınız katkılar için teşekkür eder, verimli bir kongre olmasını temenni ederiz.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü