Menü Kapat

Bildiri Gönder

Bildiri özetleri, çift körleme yöntemiyle Bilim Komitesi’nde yer alan iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Genişletilmiş bildiri özetleri “Bildiri Şablonu“‘na uygun olarak 19 Şubat 2020 tarihine kadar “Kongre Yönetim Sistemi“‘ne yüklenmelidir. Kabul edilen bildiriler 2 Mart 2020 tarihinde ilan edilecektir.

Bildiri gönderme süreci ile ilgili önemli not!
Bildiri gönderme işlemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir:

  1. Aşama – Bildiri Gönder*: Bildiri ile ilgili genel bilgilerin (Yazar adı, iletişim bilgileri, özet vb.) girilmesi,
  2. Aşama – Dosya Gönder**: Bildirinin dosya olarak (.doc ya da .docx uzantılı) sisteme yüklenmesi.

*Dosya yükleme işlemi için birinci aşamada belirlenen şifre ve sistem tarafından atanan bildiri nosuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bildiri gönderme aşamasında bu bilgiler kaydedilmelidir.

**Dosya yükleme aşamasında dosya formatı .doc ya da docx olarak belirlenmelidir.